Müəllimlər

  Lənkəran rayon Boladi kənd 1 saylı tam orta məktəbin müəllim kollektivi

1. Rzayev Elman Qardaşxan - məktəbin direktoru.
 2. Bayramov Etibar Sənan - təlim-tərbiyə işləri üzrə direktor müavini.
3. Əliyev Tərlan Cəlal - tərbiyə işləri üzrə təşkilatçı.
4. Səfərova Kəmalə Navai -1982 -ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin bitirib    ( 2004) .Məktəbin Psixoloqu. 
Əliyev Seyran Heydər- 1978-ci ildə anadan olub. Bakı Dövlət Universitetini bitirib ( 1995-1999) . Bakı İxtiraçılar və Səmərələşdiricilər məktəbi ( Komputer şöbəsi) Fizika-İnformatika müəllimi işləyir. Lənkəran rayonunda  Fizika-Riyaziyyat fənni üzrə "Dayaq məntəqəsinin" rəhbəridir. 
6. Ağayev Rəfail Əliməmməd - 1958-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununun riyaziyyat fakultəsini bitirib ( 1984). Riyaziyyat müəllimi işləyir.
 7. Ağayeva Rəsmiyyə Kazım - 1966-cı ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1986). İbtidai sinif müəllimidir
 8.Ağayeva Sərfinaz Kazım - 1964-cı ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1984). İbtidai sinif müəllimidir.
 9. Axundov Ağabala Mirzə -1956-cı ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununun bitirib ( 1977). Tarix müəllimi işləyir.
 10. Axundov Asif Əbdül -1945-ci ildə anadan olub. Sumqayıt Politexnik Texnikumunu bitirib ( 1970) . Ehtiyatda olan kapitandır.Məktəbdə hərbi rəhbər işləyir ( 1987-ci ildən).
 11. Axundov İdrak Taryel -1974-ci ildə anadan olub. Lənkəran Dövlət Universitetini bitirib ( 1998). Tarix fənnini tədris edir.
12. Babayeva Kamilə Nadir -1957-ci ildə anadan olub.Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirib ( 1979). İngilis dilini tədris edir.
 13. Babayev Nəsib Nadir -1969-ci ildə anadan olub.Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi institutunu bitiri ( 1992).Bədən tərbiyəsi müəllimidir.
 14. Bağırov Ramazan Əli -1961-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirib ( 1973). İngilis dilini tədris edir.
 15. Bağırova Təmayə Əyyub -1958-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1981). İbtidai sinif müəllimidir.
 16. Bağırov Kərim Həsən -1951-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetin bitirib ( 1972) .Fizika müəllimi.
 17. Bağırova Qızbəs Fəxrəddin -1934-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2004). İbtidai sinif müəllimidir.
 18. Bayramova Gülnar Namik -1982-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2001). İbtidai siniflərdə ingilis dili müəllimidir.
 19. Bayramova Sudabə Şabala -1957-ci ildə anadan olub. . Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1982 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 20. Cabbarov Zahir Sabir -1952-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirib ( 1974). İngilis dilini tədris edir.
 21. Cabbarv İlqar Yadulla -1964-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi institutunu bitiri ( 1993).Bədən tərbiyəsi müəllimidir.
 22. Cabbarova Ceyhunə Cabbarв-1980-ci ildə anadan olub. Lənkəran Dövlət Universitetini bitirib ( 2001). Tarix fənnini tədris edir.
23. Cavadov Valid Əminağa –1972-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi institutunu bitiri ( 1993).Bədən tərbiyəsi müəllimidir.
24. Cavadova Gülnarə Hacıağa –1979-ci ildə anadan olub. Lənkəran Dövlət Universitetini bitirib ( 2000). Tarix fənnini tədris edir.
 25. Cavadzadə Nurlan Aliağa -1977-ci ildə anadan olub. Lənkəran Dövlət Universitetini bitirib ( 1999). Coğrafiya fənnini tədris edir.
 26. Cabbarova Salehə Zahir -1984-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2006). İbtidai siniflərdə ingilis dili müəllimidir .
 27. Cavadova İlkanə Afərin -1986-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2006 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 28. Cavadova Çinarə Aydın -1981-ci ildə anadan olub. Lənkəran Dövlət Universitetini bitirib ( 2006). İbtidai sinif müəllimidir.
 29. Dadaşov Maarif Əziz -1956 -ci ildə anadan olub. M.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirib ( 1978). Rus dili və Ədəbiyyatını tədris edir.
30. Dadaşov Seydəmir Əziz-1953-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununun bitirib (1974).Riyaziyyat müəllimi işləyir
 31. Dadaşova Ayparə Əliməmməd -1963-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununun bitirib ( 1987) . Riyaziyyat müəllimi işləyir.
 32. Dadaşova Könül Şammad -1976-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetini bitirib ( 1997) . İbtidai sinif müəllimidir.
 33. Dadaşova Roza Hidayət -1956-ci ildə anadan olub. M.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirib ( 1978). Rus dili və Ədəbiyyatını tədris edir.
 34. Dadaşova Amilə Seydəmir-1934-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2006 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 35. Dadaşova Şairə Əliməmməd -1967-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1988 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 36. Əliyev Namik Hüseyn -1956-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununun bitirib ( 1984 ) . Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi işləyir
 37. Əliyev Seyran Heydər -1978-ci ildə anadan olub. Bakı Dövlət Universitetini bitirib ( 1999) . Fizika müəllimi işləyir.
 38. Əliyev Tərlan Cəlalв-1958-ci ildə anadan olub. M.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirib ( 1984). Rus dili və Ədəbiyyatını tədris edir.
 39. Əliyeva Eldüzə İdris -1974-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1993 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 40. Əliyeva Gülnarə İdris -1965“1965-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1986 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 41. Əliyeva Kürsüm Faiz -1969-ci ildə anadan olub. Bakı Dövlət Universitetini bitirib ( 1993) . Coğrafiyamüəllimi işləyir.
 42. Əliyeva Xəyalə Namik-1981-ci ildə anadan olub. . Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2001). İbtidai siniflərdə ingilis dilini tədris edir.
 43. Əsgərova Vüsalə Xandadaş -1976-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1995 ). İbtidai sinif müəllimidir.
44. Əhmədova Hədiyyə İsfəndiyar -1972-ci ildə anadan olub. Astara Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1995 ). İbtidai sinif müəllimidir.
45. Əkbərov Mədət Qufur -1963-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Pedaqoji Xarici Dillər İnstitutunu bitirib ( 1985) . İngilis dili ni tədris edir.
 46. Fətullayeva Güldanə Azad -1977-ci ildə anadan olub. Lənkəran məktəbəqədər Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1996). Xidmət əməyi fənnini tədris edir.
47. Fətullayev Dövlət Həsən -1955-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirib ( 1982) . Biologiyanı tədris edir. 
48. Heydərova Mahirə Hüseyn-1958-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununun riyaziyyat fakultəsini bitirib ( 1979). Riyaziyyat müəllimi işləyir.
 49. Heydərov Yəhya Kəlbi -1948-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununu bitirib ( 1978 ) . Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi işləyir.
 50. Heydərli Yalçın Yəhya -1981-ci ildə anadan olub. Lənkəran Dövlət Universitetini bitirib ( 2002). Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi işləyir.
51. Hüseynova Afaq Pərviz -1974-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1993). Xidmət əməyi fənnini tədris edir. 
 52. Hüseynova Çiçək Xətail -1969-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1988 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 53. Hüseynova Tamella Yəhya -1956-ci ildə anadan olub. M.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirib ( 1977). Rus dili və Ədəbiyyatını tədris edir.
 54. Hüseynova Səidə Nəriman -1982-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2003). İbtidai siniflərdə ingilis dilini tədris edir.
55. İbadova Afiqə Həmid -1964-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1986 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 56. İbadova Kəmalə Xətail -1976-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1995 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 57. İbadova Ülkər Xətail-1974-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1993 ). Xidmət əməyi fənnini tədris edir.
 58. İsmayılova Rəqsanə Nadir-1980-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1999 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 59. İsrafilova Rəvanə İsrafil -1980-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1999 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 60. İsrafilova Vurğunə İsrafil-1981-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2001 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 61. İsrafilova Ramilə Zahid -1983-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2003). İbtidai siniflərdə ingilis dilini tədris edir.
62. Qaraxanova Dilruba Məmmədrahim -1978-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1997 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 63. Qasımov Ağakişi Haşım -1954-ci ildə anadan olub. Lənkəran 113 saylı texniki peşə məktəbini bitirib ( 1971) . Dülgərlik ixtisasını tədris edir.
 64. Qədirova Zinyət Həmid -1968-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1989 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 65. Qulamov Cəsail İsa -1958-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununu bitirib ( 1978 ) .Kimya müəllimi işləyir.
 66. Məhərrəmova Suğra İltifat -1971“1971-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1990 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 67. Mahmudov Aşur Kamil -1950-ci ildə anadan olub. M.Axundov adına Rus dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu bitirib ( 1979). Rus dili və Ədəbiyyatını tədris edir.
 68. Məmmədov Elman Əlişan -1957-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununun bitirib ( 1978 ) . Riyaziyyat müəllimidir.
 69. Məmmədova İlhamə Sərdar-1977-ci ildə anadan olub. . Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1995). İbtidai sinif müəllimidir.
 70. Miriyev Hacıbala Əhməd -1966-ci ildə anadan olub.Azərbaycan İnşaat Mühəndislər İnstitutunu bitirib ( 1984). Təsviri incəsənət və rəsmxətt dərslərini tədris edir. 
71. Nəsirova Günay Ənvərpaşa -1978-ci ildə anadan olub. . Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 2001 ). İbtidai sinif müəllimidir.
72. Nuriyeva Aygün Ramiz -1977-ci ildə anadan olub. Lənkəran Dövlət Universitetini bitirib ( 2000). Xidmət əməyi müəllimidir.
 73. Rzayev Nəbi Kərəm -1948-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununu bitirib ( 1970 ) . Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi işləyir.
 74. Rzayev Qardaşxan Kərəm -1947-ci ildə anadan olub. Azərbaycan Dövlət Universitetini bitirib ( 1975) . Kimya müəllimidir.

 75. Səfərova Solmaz Məhərrəm -1943-ci ildə anadan olub. Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1967 ). İbtidai sinif müəllimidir.
 76. Sultanova Səmayə Tahir -1979-ci ildə anadan olub. . Lənkəran Pedaqoji Texnikumunu bitirib ( 1998 ). İbtidai sinif müəllimidir.
77.Vəlizadə Bənövşə Vəli -1975-ci ildə Qazax rayonunun Poylu kəndində anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji Universitetinibitirib ( 1997) . Coğrafiya müəllimidir.
 78.Heydərov Yalçın Yəhya -1981-ci ildə anadan olub. N.Tusi adına Azərbaycan Pedaqoji İnstitutununu bitirib ( 1978 ) . Azərbaycan dili və Ədəbiyyatı müəllimi işləyir.
79. Fətullayev Hüseynağa Həsən oğlu .  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirib  . Biologiyanı tədris edir. 
80. Xankişiyev Nəbi .  Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirib . Biologiyanı tədris edir. 
81. Əzizov Amid Azad.  Musiqüi fənnini tədris edir.
82. Cabbarov Eldar İlqar oğlu. Bakı Ali Birləşmiş Komandirlər məktəbini bitirib. hərbi hazırlıq müəllimidir

Комментариев нет:

Отправить комментарий