11/25/2015

Fizikanın tədrisində İKT-dən istifadə(Seyran Əliyev)

Fizikanın tədrisində İKT-dən istifadə

Mənbə: www.tehsilproblemleri.com
Seyran Əliyev, Lənkəran rayon Boladi kənd 1 ¹-li tam orta məktəbin fizika müəllimi
Seyran Əliyev,
Lənkəran rayon Boladi kənd 1 ¹-li tam orta məktəbin fizika müəllimi
Müasir dövrdə fizka elmi-texniki tərəqqinin aparıcı qüvvəsidir. Buna görə də şagirdlərin orta məktəbdə aldıqları biliklərin fəaliyyət dairəsini maksimal dərəcədə genisləndirməyə ehtiyac vardır. Bu sahədə laboratoriya işlərinə geniş ehtiyac olsa da bir sıra məktəblərdə demək olar ki, laboratoriya avadanliqlari qeyri-işlək vəziyyətdədir. Lakin bilirsiniz ki, artiq bütun məktəblərə kompyuter dəstləri və elektron dərslik verilmişdir. Artiq asağı siniflərdə də informatika dərsinin tədrisi şagirdlərə fizika dərsində elektron dərsliklərindən müstəqil surətdə istifadə etməsini təmin edir. Bu da fizika dərsində şagirdə elektron dərslikdən istifadə etmək qaydasını öyrətmək üçun sərf olunan əlavə vaxt itkisini aradan qaldırır. Özundə laboratoriya işləri ilə yanaşı testlər, fiziki hadisələrin modelləşdirilmiş videogörüntüsü, fizika qanunları və düsturları, eləcədə alimlər haqqında məlumatlari toplayan fizika elektron dərsliyi ilə dərsi çox effektiv şəkildə keçirtmək olar. Elektron dərslik çox mükəmməl hazirlanmisdir. Burada lazımi məlumatı mündəricat və ya sorğu vasitəsi ilə tapib, muxtəlif səsli və yazılı qeydlər edə bilərik. Elektron dərslikdən istifadə qaydasi dərsliyə aid metodik vəsaitdə olduğu üçün bu barədə çox danismaq istəmirəm. Sadəcə bunu əlavə edə bilərəm ki, dərslikdə olan videomaterialları əvvəlcə səssiz rejimdə sagirdlərə nümayiş etdirməklə şagirdlərə videomaterialda hansı fiziki hadisədən, hansi qanunun doğruluğunun yoxlanılmasından və s. bəhs olunduğu haqda sual vermək, bu hadisənin izahını soruşmaq olar. Şagirdlərin cavabından sonra fraqmenti səsli rejimdə təkrar nümayis etdirmək yaxsi olardi.
Təbii ki, multimedia dərslikləri elə hazırlanıb ki, nəzərdə tutulmüş laboratoriya işlərindən əlavə təcrübələr aparmaq mümkün deyil. Dərs zamanı internetdəki fizika resurslarina da müraciət etmək olar. İnternetdə Azərbaycan dilində fizika fənninə aid resurslar azda olsa vardır.
Hər hansı qanunun, eləcədə ixtiyari bir hadisəninn şagirdlər tərəfindən daha aydın qavranılması, müstəqil olaraq virtual təcrübələrin aparılması üçün Crocadil Physics proqramı gözəl bir proqramdır. Proqramda fizikanın “Dinamika”, “Optika” və “Elektrik” bölməsiinə aid təcrübələr aparmaq olar. Bu proqramınn pulsuz versiyasını hər kəs internetdən tapıb yükləyə bilər. Proqramı hazırladığım www.azfizik.narod.ru saytındakı “Fiziklər üçün proqram” bölümündən də yükləyə bilərsiniz (http://azfizik.narod.ru/fiziklr_n_proqram/ . Proqram rar formatında olduğu üçün öncə kompyuterə Winrar proqramı yüklənilməlidir. Proqramla işləməyi öyrənmək üçün saytda videodərslik də yerləşdirilmişdir.)
Crocadil Physics proqramında elektrik bölməsinə baxaq. Nümünə üçün naqillərin paralel birləşməsində dövrənin bütün hissələrində gərginliklərin eyni (U=U1=U2) olduğunu, ümumi cərəyan şiddətinin isə dövrənin budaqlanmış hissələrindəki cərəyan şiddətlərinin cəminə bərabər olmasını (I=I1+I2) yoxlayaq. Proqramı çalışdırdıqdan sonra Toolbars bölümündən düyməsini seçirik. Alətlər panelində elektrik bölməsindəki laboratoriya işlərini aparmaq üçün avadanlıqlarının piktoqramlarını görmüş olarıq.
Təcrübəmiz üçün lazımı avadanlığın üzərində mausun sol düyməsini sıxılı saxlamaqla həmin obyekti işçi səhifəsinə sürüşdürüb gətiririk. Batareykalar, reostat, elektrik açarı və iki elektrik lampasını işçi səhifəyə gətirib, onları naqillərlə şəkildəki kimi birləşdirək. Dovrənin həm umumi, həmdəki budaqlanmış hissələrində olan lampalardakı gərginlik və cərəyan
Şəkil
Şəkil
şiddətlərini ölçmək üçün voltimetr və ampermetr daxil edək. Bu cihazları baş menyudakı Measure menyusundan Ad meters – Ampermetr və Voltmetr menyusundan daxil edə bilərik. Şəkildə olduğu kimi voltmetrlər dövrəyə paralel, ampermetrlər isə ardıcıl qoşulur.
Şəkil
Şəkil
Proqramda artıq naqilləri və detalları düyməsi ilə silə bilərik. Dövrədəki voltmetrlərin və ampermetrlərin göstərişinə əsasən görünür ki, paralel birləşmədə dövrənin bütün hissələrində gərginliklərin qiyməti eyni, ümumi cərəyan şiddəti isə ayrı-ayrı hissələrdəki cərəyan şiddətlərinin cəminə bərabərdir. Reostat vasitəsi ilə cərəyan şiddətini dəyişməklə yuxarıdakı ifadənin doğruluğunu birdaha görmüş oluruq. Bütün bunları şagirdlərə göstərdikdə və ya şagirdlər özləri bu təcrübələri virtual yerinə yetirdikdə bu kimi dərslər onlar tərəfindən daha anlaşıqlı qavranılır.
Crocadil Physics proqramında “Dinamika” bölməsindən də bir təcrübəyə baxaq. Nümünə üçün riyazi rəqqasın hərəkətini izləyək. Bunun üçün Toolbars bölümündən
düyməsini seçirik.
Şəkil
Şəkil
Sonra alətlər panelindən
Şəkil
Şəkil
obyektini işçi sahəyə gətiririk. Alətlər panelində rəqqasin amplitudunun, uzunluğunun və sapdan asılmış kürənin kütləsinin qiyməti verilmişdir.
Şəkil
Şəkil
Bu qiymətləri dəyişmək olur. Riyazi rəqqası tarazlıqdan çıxarıb onun dövretmə periodunu qeyd edirik Sonra yükün kütləsini dəyişmədən sapın uzunluğunu 4 dəfə artırmış olsaq, rəqs periodunun 2 dəfə artdığını görmüş olarıq. Yükün kütləsini dəyişdikdə riyazi rəqqasın periodunun dəyişmədiyini görərik. Beləliklə şagirdlər hadisənin modelini izləyib, ölçmələrdən aldıqları qiymətlərdən öyrənirlər ki riyazi rəqqasın dövretmə periodu yükün kütləsindən asılı olmayıb sapın uzunluğunun kökaltısı ilə düz mütənasibdir.
Laboratoriya işləri və təcrübələri aparmaq üçün www.portal.edu.az saytında olan materiallardan da istifadə etmək olar. Saytın “Fizika” bölümündə olan təcrübələr və testlər çox gözəl hazırlanmışdır. Bu işlər orta məktəb proqramına uyğun olmaqla yanaşı, şagirdlərin yaş həddinə də uyğundur. Həmin təcrübə işləri ilə həm online rejimdə çalışmaqla yanaşı, eyni zamanda öncədən onları kompyuterin yaddaşına yükləyib, sonradan internet olmadan belə çalışdırmaq olur. Saytda aşağıdakı təcrübə işləri vardır:
Cisimlərin elektriklənməsi
Elektrik dövrələri
Ətalət
Maye və qazların genişlənməsi
Müstəvi güzgülər
Səthi gərilmə qüvvəsi
Ümumdünya cazibə qanunu
Xətti harmonik assilyator
Elektrik mühərriyi
Temperatur
Bərabərtəcilli hərəkət
Elektrik sahəsi 
Atmosfer təzyiqi
Temperatur (müəllimlər üçün)
Bərabərtəcilli hərəkət (müəllimlər üçün)
Elektrik sahəsi (müəllimlər üçün)
Atmosfer təzyiqi (müəllimlər üçün)
Elektrik mühərriyi (müəllimlər üçün)
Arximed qanunu
Bernulli qanununun tətbiqi
İnternet resurslarından www.shagird.info saytından da istifadə etmək olar. Saytın “Fizika” bölümündə VII-XI siniflər üçün mövzular üzrə interaktiv testlər yerləşdirilmişdir.
Bəzən İnternetdə Azərbaycan dilində resursların az olduğundan gileylənirik.
Halbuku həmin boşluqları biz müəllilər doldurmalıyıq. Bunun üçün hazırladıqımız elektron materialları yerləşdirmək üçün pulsuz domenlərdə sayt və ya bloqlar yaradıb, orda yerləşdirə bilərik. Əgər bu cür saytlar yaratmaq problem yaradırsa, hazırladığınız materialları yuxarıda adı çəkilən saytlara göndərə bilərsiniz.
Təhsil Nazirliyinin xətti ilə orta məktəblərin internetlə təmin olunması müəllim və şagirdlərə geniş imkan açır. Sevindirici haldır ki, artıq bir çox fənnlər üzrə müəllimlər sosial şəbəkələrdə ixtisasları ilə bağlı qruplarda birləşir, mütəmadi olaraq telekonfranslar keçirirlər. Bu qruplarda müəllimlər təcrübələrini və hazırladıqları elektron materialları paylaşır, bir-birilərinə yardımçı olurlar. Bu qruplardan ixtisasıniz üzrə testlər, virtual laboratoriya işləri, təqdimatlar və s götürə bilərsiniz. Belə qruplardan aşağıdakıları göstərmək olar.
www.facebook.com/groups/Fizikamuellimleri/ (Fizika müəllimləri üçün )
www.facebook.com/groups/inf.muallim/ (İnformatika müəllimləri)
www.facebook.com/groups/438756822854995/ (Sinif müəllimləri)
Ümumiyyətlə kompyuter texnologiyasi tədris prosesinin təskili üçün çoxlu yeni imkanlar verir. Belə ki, təkcə elektron dərsliklərlə kifayətlənmək lazim deyil. Məsələn kompyuterin köməyi ilə ən sadə halda POWER POİNT və ya digər qrafika proqramlardan istifadə etməklə müxtəlif fiziki hadisələrin üçölçülü modellərini qurmaq, müxtəlif animasiyalar yaratmaq olar. Bu kimi materiallar sagirdlərə keçdikləri mövzuları mənimsəməyə və bu mövzu barədə duzgun fikir yürütməyə böyük kömək edir. “PowerPoint” proqraminda “Hyperlink” mənyusundan istifadə etməklə yaratdiğimiz testlərə interaktivlik vermək olarki, sagird seçdiyi cavabı vurduqda monitora cavabin səhf və ya düzgün olduğu barədə informasiya çıxsın. Bunun üçün POWER POİNT proqramında ayrılıqda iki fayl yaradırıq. Faylın birində “Cavab doğrudur!”, digərində isə “Cavab səhfdir!” slaydı yaradıb, onlara animasiya və səs effektləri veririk. Sonra proqramda yeni bir fayl açıb diaqramlar daxilində testlər hazırlayırıq. Səhf cavablar – ayrı-ayrılıqda seçib, “Hyperlink” (Qipersılka) menyusundan istifadə etməklə “cavab səhfdir” faylı ilə bağlantı qururuq. Eyni qayda ilə testlərin düzgün cavablarınada “Cavab düzdür” faylı ilə bağlantı qururuq. Beləliklə şagird cavabi seçdikdə ekrana cavabın səhf və ya doğru olması barədə məlumat çıxır.
Bu isə qısa müddət ərzində sagirdin özü-özünü çoxlu suallarla yoxlaması deməkdir.
Gəlin etiraf ədək ki, ənənəvi dərsdən fərqli olaraq, interaktiv metodla və kompyuter texnologiyasi ilə keçilən dərs şagirdlər üçun də maraqlıdır. Bu vasitələrdən istifadə etməklə sagirdlərdə bu fənnə böyük maraq oyatmaq olar.
Filed in: DƏRS NÜMUNƏLƏRİ - FİZİKA

Xalqa həsr olunan ömür (Kəmalə Səfərova)

                                  Xalqa həsr olunan ömür
  Hər bir xalqın milli mənsubiyyəti onun qürur mənbəyidir.
  Mən həmişə fəxr etmişəm, bu gün də fəxr edirəm ki, MƏN AZƏRBAYCANLIYAM.
                                                                                                                         Ümummilli  Lider
     Hər bir insan dünyaya fərd  kimi  gəlir, şəxsiyyət kimi formalaşır. Lakin insanların az bir qismi öz idrak proseslərinin inkişafı ilə digərlərindən seçilib fərdiyyətə çevrilir. Hər elmli insan, eyni zamanda hər siyasətçi fərdiyyətə çevrilə bilmir. Tarix hər 100 ildən bir dahi, fenomenal şəxsiyyətlər yetişdirir və XX yüzillikdə də, bu bizim xalqın payına düşüb.
     Həmin tarixi şəxsiyyət XX yüzilliyin əvvəllərində (1923) Naxçıvan torpağında dünyaya göz açıb. Dahi səxsiyyət, Müdrik siyasətçi, Ümummilli Lider Heyder Əlirza oğlu Əliyevin ömür yolunu bütün xalq bilir və öz xilaskarını sevir.
     Bu gün biz Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlişinin 45-ci ildönümünü qeyd edrik. Şəxsən mənim üçün ikiqat bayramdır. Çünki 14 iyul həm də mənim dogum tariximdir. Bununla mən qürur hissi duyuram və sevinirəm ki, mənim dünyaya gəldiyim tarix Ulu Öndərimizin hakimiyyətə gəldiyi gün və ayla üst-üstə düşür.
     45 ildə görülən işlər göz qabağındadir. 1969-cu ildə Heydər Əliyev Azərbaycan Kommunist Partiyasının I katibi seçilmişdir. Ulu Öndərin I katib seçilməsindən sonra Azərbaycanın həm siyasi, həm iqdisadi, həm də aqrar həyatında müsbətə doğru köklü dəyişikliklər baş vermişdir.
     Xalqı üçün gördüyü işlər, 1991-ci ildə xalqın çağırışına səs verməsi, Azərbaycanda o vaxtı baş verən siyasi proseslərə məntiqi cavabı, 1993-cü ldə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti seçilməsi, 1994-cü ildə may ayında məhz onun siyasi bacarığı sayəsində Atəşkəsin elan olunması, elə həmin ilin 20 sentyabrında “Əsrin Müqaviləsi” adlı  neft kontraktının  imzalanması, 1995-ci ildə Azərbaycan Respublikasının Konstitutsiyasının qəbulu,  Şərqdə ilk dəfə Azərbaycanda ölüm hökmünün ləğv edilməsi, Cəmşid Naxçıvanski adına hərbi məktəbin açılması və s Ulu Öndərin Azərbaycanın daxilində gördüyü işlərin bir hissəsi idi.
      70 il totalitar cəmiyyətdə yaşamağımız bizi özümüzdən və milli psixoloji fikirlərdən ayrı salmışdı. Bizi özümüzə, eyni zamanda Azərbaycanı bizə Ulu Öndərimiz qaytardı. Məhz Ümummilli Liderin apardığı müdrik daxili və xarici siyasəti nəticəsində kölə psixologiyasına son qoyuldu.
      90-cı illərin əvvəllərində xarici dövlətlər Azərbaycan adlı ölkəni demək olar ki, tanımırdılar. Bu gün  müstəqil dövlətimizin 24 yaşı var və ölkəmizin xaricdə necə taninmasını izah etməyə ehtiyac yoxdur. Çünki faktlar danışır. Bu günə qədər ölkəmizdə keçirilən bir çox beynəlxalq festivallar, 2012-ci il Avroviziya müsabiqəsi, Bakı 2015  ilk Avropa oyunları, xüsusilə  açılış və bağlanış məarasimləri, Milli Olimpiya Kompleksindən ucalan atəşfəşanlıq bütün dünyaya səs saldı. 70 000 könüllünün ilk Avropa oyunlarındakı təşkilatçılığı gənc nəslin Heydər Əliyev siyasi kursunu dəstəkləməsinə və Azərbaycanın parlaq gələcəyində Heydər Əliyev nəfəsinin duyulmasına bariz nümunə idi.
      1969-cu il 14 iyul  və 2015-ci il 14 iyul. Bu tarixlər arasındakı müddətdə Azərbaycan adlı ölkənin siyasi, sosial, iqdisadi, mədəni, elmi həyatına baxış keçirəndə elə bir an yoxdu ki, orada Heydər Əliyev nəfəsi duyulmasın. Onun həyatı və fəaliyyəti haqqında hamının geniş məlumatı var. Bir psixoloq kimi diqqəti daha incə məqamlara yönəltmək istərdim. Ümummilli liderimiz təkcə siyasi sahədə öz sözünü deməmişdi. Onun çıxışlarını dinləyərkən heyrətlənməyə bilmirdin. O iqdisadiyyatçı ilə danışanda elə bilirdin iqtisadçıdır, ədəbiyyatçı ilə danışanda elə bilirdin ədəbiyyatçıdır və s Bu siyahını hələ çox uzatmaq olar. Güclü fenomenal yaddaşı, yumor hissi, ömrünün sonuna qədər heç bir kağız-qələmdən istifadə etməməsi, bədahətən etdiyi çıxışlar ona olan platonik sevginin təməlini qoyub.
     Orta məktəb illərindən Ulu Öndərimizin həyat və fəaliyyətini izləyirəm. Deyirlər ki, həyatda ideal yoxdu. Ancaq mən buna inanmıram. O mənim idealımdır. Bu gün mən rayonun ictimai həyatında fəal iştirak edən psixoloqlardan biriyəm. Deməli, səhv etməmişəm
                                                 Lənkəran rayon, Boladi kənd 1 saylı orta məktəbin psixoloqu

                                                    Kəmalə Səfərova